איך לפתוח את השעה בזמן הפסקת חשמל

היישריק שערים

סרטונים שימושיים: איך לפתוח סוגי שערים בזמן הפסקת חשמל

הסבר איך לפתוח מחסום חניה בזמן הפסקת חשמל או כשאינו מגיב השלט:

איך לפתוח שער כנפיים בזמן הפסקת חשמל או שאינו מגיב לשלט:

איך לפתוח שער הרמה בזמן הפסקת חשמל או שאינו מגיב לשלט - היישריק שערים